STARTSIDAN

Välkommen till TRAVIT!

TRAVIT är resultatet av ett samarbete som startade hösten 2004. I samarbetet ingår Jakobstads Travvänner, Nykarleby Hästvänner, Pedersöre Travbana och Purmo Hästavelsförening. Syftet med samarbetet är att främja travsporten i nejden genom att arrangera träningstrav för travintresserade från när och fjärran.

Travits verksamhet inleddes våren och sommaren 2005 med träningstrav i Purmo, Jakobstad och Bennäs. Samarbetet går ur föreningarnas synpunkt ut på att föreningarna skall stöda varandra i sitt arbete och undvika konkurrens sinsemellan. Tanken är också att de olika traven skall ha en gemensam modell, oberoende på vilken bana som träningstraven körs.

Säsongen 2006 deltog fyra föreningar aktivt i Travit. Föreningarna var Purmo Hästavelsförening, Pedersöre Travbana, Jakobstads Travvänner och Nykarleby Hästvänner. Säsongen inleddes den 31 maj med ett träningstrav i Purmo och avslutades med Kommunkampen i Bennäs den 9 augusti.

Verksamheten har 2007-2012 fortsatt på samma sätt och 2013 kommer inte att bli något undantag. 2013 börjar säsongen i Nykarleby, under fliken händelsekalendern kan du se vilka datum vi planerar att köra våra trav.

På dessa hemsidor kommer vi att handha information om allt som berör föreningarnas träningstrav med startlistor, resultat och lite ett som annat. Kanske kommer vi också att bjuda på lite ett som annat gott som inte direkt hör till TRAVITs verksamhet.